Ga naar de inhoud

Woonmogelijkheden

De Borgstee bestaat uit 16 koop- en 16 huurappartementen. Daarnaast zijn er 3 logeerruimten voor een kortdurend verblijf (ELV) voor mensen die bijvoorbeeld moeten herstellen na een ziekenhuisopname.

Alle appartementen en logeerruimten zijn bouwkundig en installatietechnisch zodanig gerealiseerd dat intensieve zorg 24 uur per dag kan worden verleend. De kopers van de appartementen kunnen zorg ontvangen zodra zij dat nodig hebben.

De huurappartementen zijn voor dorpsgenoten die in hun functioneren worden beperkt door de gevolgen van ziekte, handicap en/of ouderdom. De bewoners van de huurappartementen moeten een zorgindicatie hebben.

NNCZ zal de aanvragen beoordelen en uiteindelijk de huurappartementen toewijzen.