Ga naar de inhoud

Vrijwilligers zijn
van grote waarde

Naoberschap – naar elkaar omkijken – is het motto van de Vleddernaren. Zo doen ook vrijwilligers in De Borgstee dat. Een aantal voorbeelden van soorten werkzaamheden door vrijwilligers:

Meeleven in huiselijke kring

Het is mooi om een dagdeel op te trekken met de bewoners in de huiskamer. Doe een spelletje, lees ee…

Samen op de duofiets

Hou je ervan om een eindje te fietsen samen met iemand? De Borgstee beschikt over een eigen duofiets…

Klussen rond en in De Borgstee

Klusjes in en om De Borgstee zijn er altijd. Zo is er een pluktuin aangelegd. Soms moet er binnen ie…


Vrijwilligers in De Borgstee

Vrijwilligers zijn van grote waarde
Voor het begeleiden bij een waardevolle invulling van de dag van de bewoners zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor De Borgstee. Samen kijken we wat uw wensen voor het vrijwilligerswerk zijn en hoe die aansluiten op de behoeften van de cliënten. Er zijn diverse vormen van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld als gastheer/vrouw, het ondersteunen bij activiteiten of een stukje wandelen met een mede-dorpsgenoot, boodschappen doen etc. Als vrijwilliger bent u van grote waarde en dat maakt het verschil. We willen met z’n allen werken aan een fijn verblijf voor onze dorpsgenoten in De Borgstee. Komt u ook uw kwaliteiten inzetten? Samen werken maakt het verschil.

Dorpsbelang Vledder, zorgorganisatie de NNCZ, Stichting Onderdak Vledder en Stichting Naobuur werken samen om levensloopbestendig wonen in Vledder te realiseren. Daar zijn we trots op!
We zoeken dan ook samen vrijwilligers. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger voor De Borgstee bij tineke.vantklooster@nncz.nl.
De vrijwilligers zullen begeleid en ondersteund worden in hun taken door NNCZ. De zorgprofessional is verantwoordelijk voor de zorgtaken, de vrijwilliger staat voor de kwaliteitsondersteuning in het gewone dagelijkse leven.

Vrijwilligersinzet in en rondom De Borgstee
NNCZ heeft Tineke van ’t Klooster aangesteld als coördinator vrijwilligerswerk. In een bijeenkomst met de vrijwilligers kwam de vraag aan de orde onder wiens verantwoordelijkheid de vrijwilligers actief zijn. We kunnen een tweetal groepen vrijwilligers onderscheiden:

  • De mensen die in het woonzorggedeelte actief zijn en in rechtstreeks contact met de bewoners staan. Zij werken samen met de professionals en vallen onder verantwoordelijkheid van NNCZ. Van hen wordt bijvoorbeeld een VOG verklaring gevraagd. NNCZ draagt zorg voor een passende begeleiding en ondersteuning.
  • Mensen die veelal in groepsverband werkzaamheden in dan wel rondom De Borgstee verrichten op verzoek van bestuur stichting Onderdak Vledder. Zij verrichten de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van stichting Onderdak Vledder. Ze worden daarin door iemand van, dan wel namens, het bestuur van stichting Onderdak Vledder begeleid.