Ga naar de inhoud

Verblijf in De Borgstee

Als zelfstandig wonen niet meer gaat, kunt u in aanmerking komen voor een appartement in De Borgstee. Er zijn 16 zorgappartementen voor mensen met een zorgindicatie (zorgindicatieniveau 4 en hoger) en drie logeerkamers voor herstelzorg. Deze zijn voor mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben en daarna weer naar huis kunnen.

Het zorgappartement is voorzien van vaste PVC vloerbedekking en gordijnen. Voor het overige kunt u het appartement naar eigen smaak en stijl inrichten. De logeerkamers zijn volledig ingericht.

Wilt u eens een kijkje nemen? Neem dan contact op met de wijkverpleegkundige:

Indien u belangstelling heeft maakt u een afspraak met NNCZ, zij beoordelen de aanmelding en kunnen u meer vertellen over de procedure. Misschien heeft u al een indicatie? Zo niet, dan vraagt NNCZ deze voor u aan.

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met NNCZ:
Telefoon algemeen: 0528-200200
E-mail: info@nncz.nl
Telefoon klantadviescentrum: 0528-200205
Email: klantadvies@nncz.nl

Over de zorg in Vledder
Met de ingebruikname van De Borgstee wordt het voor dorpsgenoten mogelijk om ook bij afnemende gezondheid en vitaliteit in Vledder te blijven wonen en deel te blijven uitmaken van de dorpsgemeenschap. Met de NNCZ is overeengekomen dat zij als zorgorganisatie alle professionele diensten mag leveren. NNCZ biedt in samenwerking met Dorpsbelang en Naobuur diensten aan die bijdragen aan meedoen in het dorp, zelfstandig wonen, wonen in een woonzorgcentrum en het hebben van een waardevolle dag. In het nieuwe woonzorgcentrum wordt door de betrokken organisaties invulling gegeven aan zorg en ondersteuning voor de bewoners van Vledder met behoud van hun eigen regie. Het streven is aan te sluiten op datgene wat voor de individuele dorpsgenoot van waarde is in zijn/haar leven.