Ga naar de inhoud

Bestuur

De Borgstee wordt door Stichting Onderdak Vledder beheerd.

Het Bestuur

Cees Hesse – Voorzitter
Hans van der Heijden – Penningmeester
Maarten Hendriksen – Bestuurslid
Gea Veldmeijer – Bestuurslid
Paul Boreel – Bestuurslid
Dorine Velner – Bestuurslid


Sandra Reuvekamp – Financiële administratie
Yvonne van Mourik – Notulist

Het bestuur stelt zich voor

Cees Hesse
Voorzitter van Stichting Onderdak Vledder en de Coöperatieve Vereniging Obligatiehouders Woon-zorggebouw Vledder U.A.
Ik woon sinds 1992 in Vledder. Van 2011 tot 2020 als voorzitter van Dorpsbelang Vledder nauw betrokken bij het stimuleren van burgerparticipatie in de lokale besluitvorming. Daartoe buurtgesprekken geïnitieerd en de bevindingen in die buurtgesprekken uitgewerkt in een visie op levensloopbestendig wonen in Vledder. Op basis van die visie is het burgerinitiatief ontstaan dat geresulteerd heeft in de bouw van het woonzorgcentrum De Borgstee. Ik ben nauw betrokken bij het project “Omkiek’n naor elkaor” dat door Dorpsbelang is geïnitieerd ten behoeve van dorpsgenoten die moeite hebben om het contact met de dorpsgemeenschap vast te houden.
Na afronding van de opleiding tot klinisch psycholoog ben ik werkzaam geweest in de forensische psychiatrie en forensische gehandicaptenzorg. In ben ik 2011 met pensioen gegaan en heb ik afscheid genomen als voorzitter/lid van de Raad van Bestuur van stichting Trajectum. Hoeve Boschoord maakt daar deel van uit.

Hans van der Heijden
Penningmeester van stichting Onderdak Vledder
Inmiddels ben ik 66 jaar, pensionado en penningmeester van het bestuur van Stichting Onderdak Vledder. Na een hectisch leven als akkerbouwer en bollenkweker kan ik nu genieten van hopelijk een lange periode in gezondheid samen met mijn vrouw Trudy, in Vledder. Wij zijn vanuit Brabant met twee gezinnen in 1986 in Vledder neer neergestreken en hebben hier samen met 3 kinderen een prachtig leven opgebouwd. Naast mijn bedrijf heb ik mij als bestuurder steeds ingezet, op maatschappelijk gebied en binnen het mooie vak als boer.
Ik was er trots op dat men mij vroeg om als penningmeester in het bestuur zitting te nemen, in een geweldig burgerinitiatief om een zorgcentrum te realiseren. Zeker doordat een groot bedrag door dorpsgenoten aan ons bestuur is toevertrouwd wat er voor heeft gezorgd dat het project gerealiseerd kan worden. Wij gaan als vrijwilligers proberen om hiervan een succes te maken.

Paul Boreel

Sandra Reuvekamp
Financiele administratie voor Stichting Onderdak Vledder
Ik kom uit Haarlem en ben inmiddels goed ingeburgerd. Vanaf 2006 woon ik in Vledder, waar ik mijn bedrijf, Sandra4business sinds 2008 gevestigd heb. Ik verzorg de financiële administratie en belastingaangiftes voor zakelijke klanten en particulieren. Ik vind het belangrijk om in het leven te geven en te nemen, daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen en zet ik mijn financiële werkervaring en expertise in om Stichting Onderdak Vledder te helpen met het realiseren van dit bijzonder mooi initiatief van dorpsbewoners uit Vledder.

Dorine Velner

Yvonne van Mourik
Notulist van Stichting Onderdak Vledder
Sinds een aantal jaren ben ik, samen met anderen, bezig om het Mantelhuys in Vledder Noord van de grond te krijgen. Het Mantelhuys betreft 12/15 toekomstbestendige woningen aan een gemeenschappelijk groen terrein. Eind 2017 diende de mogelijkheid zich aan om ook in Vledder te wonen. Geen moment getwijfeld! Wat een prachtig dorp. Voordien runde ik samen met een vriendin een damesmodezaak in Kampen en doorvoor was ik werkzaam in het onderwijs in Hengelo (O).
Nu ik wat meer bekend ben in Vledder, valt me op dat er veel voor en door de inwoners gedaan wordt. Indrukwekkend! Toen Hans mij vroeg notulist van Stichting Onderdak Vledder te worden vond ik dat een mooie aanvulling op het werk voor het Mantelhuys. Samen werken aan een mooi en leefbaar Vledder Noord.

Gea Veldmeijer
Lid bestuur van Stichting Onderdak Vledder
Ik woon al sinds 1980 in Vledder samen met mijn man Henk. Onze 2 kinderen zijn opgegroeid in Vledder en nu uitgevlogen naar Assen en Anloo. Ik werk mijn hele leven al in functies bij de gemeentelijke overheid en nu bij een Woningbouwcorporatie. Iets kunnen bijdragen aan een maatschappelijk thema op het terrein van wonen en zorg, daar loop ik warm voor.
In mijn huidige werk als Programmamanager Wonen, Welzijn en Zorg heb ik kennis opgedaan van de wonen en zorgwereld die ik hopelijk goed kan inzetten in mijn rol als bestuurslid van de Stichting Onderdak.
Ik ben trots op dit burgerinitiatief in Vledder en hoop dat dit project kan bijdragen aan het blijven wonen in ons mooie dorp met zijn ondernemende inwoners.

Maarten Hendriksen
Lid bestuur van Stichting Onderdak Vledder
Ik ben geboren en getogen in Vledder. Daar heb ik tot 18 jarige leeftijd gewoond aan de Dorpstraat, Wilderapels en Palmbosweg. Daarna ben ik voor mijn studie verhuisd naar Zwolle en Groningen. Sinds 2½ jaar woon ik, met heel veel plezier, weer in Vledder samen met mijn vrouw en twee zoons van 6 en 11 jaar.
Ik voel mij betrokken bij het dorp Vledder en zou graag met anderen een bijdrage willen leveren aan een prettige en fijne omgeving voor jong en oud. Ik denk hier aan bij te kunnen dragen, omdat ik vanuit mijn beroep streef om gebouwen zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de gebruiker en op de processen die hierbinnen plaatsvinden.
Het geeft mij veel voldoening om bezig te zijn met creëren en in stand houden van een omgeving waarin fijn gewoond, prettig verbleven en goed gewerkt kan worden. Om dit te realiseren is samenwerken van essentieel belang en zie ik het als mijn rol hierin te faciliteren. Als persoon begeef ik mij graag op het snijvlak van mens en techniek. Ik ben in staat snel te schakelen, ik vraag door en kan goed luisteren.